Połowa pacjentów stosujących CBD odstawiła leki tradycyjne